VÄLÄHTIKÖ VALVONTAKAMERA?

Kirjoitettu keskiviikko, 12/12/2018 - 5:58

Tero

VÄLÄHTIKÖ VALVONTAKAMERA?

Välähtikö?

Rovaniemen hovioikeus antoi lokakuussa mielenkiintoisen ratkaisun automaattisesta liikennevalvonnasta eli kaikille autoilijoille tutusta ”peltipoliisista”. Autoilija oli ajanut 71 km/h nopeudella Valtatie 4:llä, jossa tapahtumapaikalla oli 60 km/h nopeusrajoitus. Ja sitten välähti. Selvä tapaus. Rikesakko räpsähti ja pulinat pois?

Autoilija päätti testata oikeusturvaansa. Hän myönsi ajaneensa mainittua 71 km/h nopeutta mutta kiisti rikesakon sillä perusteella, että nopeusrajoituksen osoittanut liikennemerkki oli ollut lumen peittämä eikä hän voinut tietää alueen nopeusrajoitusta. Peltipoliisi välähti lähellä risteysaluetta.

 

Luminen liikennemerkki – katuharjako auton vakiovarusteeksi?

Käräjäoikeudesta autoilija ei oikeusturvaa saanut. Käräjäoikeudessa oli riidatonta, että liikennemerkki oli lumen peittämä eikä liikennemerkki siten ollut luettavissa Käräjäoikeuden mukaan autoilijan on otettava selko kulloinkin vallitsevasta ajonopeudesta. Valistuneesti käräjäoikeus totesi kuitenkin, ettei tienkäyttäjän velvollisuutena ole puhdistaa liikennemerkkejä. Herääkin kysymys, että miten muuten vallitsevasta nopeusrajoituksesta voi ottaa selkoa kuin pysäyttämällä auton ja harjata liikennemerkki pitkävartisella harjalla puhtaaksi.

 

Pyöreä liikennemerkki = 80 km/h?

Autoilija ei antanut periksi vaan valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus totesi, että ”liikennemerkin täysin peittänyt lumi oli vaikeuttanut sen osoittaman määräyksen selvillesaantia”. Tämä vaikea päätelmä siis piti tehdä hovioikeudessa. Pelkästään liikennemerkin pyöreästä muodosta ei hovioikeuden mukaan voinut päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä. Taas looginen vaikea päätelmä. Hovioikeus hyväksyi autoilijan valituksen ja poisti rikesakon.

 

Arvailua ja päättelyä?

Olennaista tapauksessa oli se, että rikesakkomääräys oli perustunut tieliikennelain määräykseen, jonka mukaan autoilija olisi huolimattomuudesta ylittänyt liikennemerkillä osoitetun suurimman sallitun enimmäisajonopeuden. Tapaus osoittaa, ettei autoilijan tässä tapauksessa tarvinnut arvailla lumen peittämän liikennemerkin sisältöä eikä yrittää päätellä merkin sisältöä tien olosuhteista ja Valtatie 4:n risteysalueiden nopeusrajoituksista. Nelostiellä on risteysalueita, joissa on eri nopeusrajoituksia mukaan lukien 80 km/h nopeusrajoitus.

 

Syytön kunnes toisin todistetaan?

Rikosprosessissa on voimassa ns. syyttömyysolettama, jonka mukaan syyttäjällä on velvollisuus näyttää toteen rikosvastuun täyttymisen edellytykset. Periaatteen pitäisi toimia niin, että liikennemerkin todella ollessa lumen peittämä autoilijan tarvitsee ainoastaan väittää näin olevan Tämän jälkeen poliisin ja syyttäjän tulisi selvittää ja näyttää, että liikennemerkki oli luettavissa. Toki autoilijan tulee tietää, että taajama-alueella suurin sallittu nopeus on enintään 50 km/h ja että maantiellä yleinen nopeusrajoitus on 80 km/h. Näiden perusnopeuksien ylittäminen on jo vaikeampi selittää, koska perusnopeutta suurempi sallittu ajonopeus osoitetaan liikennemerkein.